Tugiteenused

Raadi SA ja OÜ Raadi Arendus poolt pakutavad tugiteenused on:

 

- projektide juhtimine
- äriplaanide koostamine
- teostatavus- ja tasuvusuuringute teostamine
- arengukavade koostamine
- rahastamisvõimaluste leidmine
- rahastamistaotluste koostamine Euroopa Liidu ja siseriiklikesse fondidesse.