Üldist

Tere tulemast Raadi Sihtasutuse ja Osaühing Raadi Arendus kodulehele!


Raadi SA ja OÜ Raadi Arendus loodi Tartu Valla initsiatiivil 2004.a. suvel, et arendada Raadi endise militaarlennuvälja alasid ja viia ellu Tartu Valla teisi arendusprojekte.

 

Raadi SA ja OÜ Raadi Arendus osalusel on  Raadi endise militaarlennuvälja 500 ha suurusele territooriumile Tartu põhjaserval loomisel Raadi Tööstuspark, mis on atraktiivse füüsilise infrastruktuuriga ettevõtluskeskkond:
- soodne asukoht kiiresti areneva regiooni keskuses;
- läbimõeldud planeering;
- head võimalused maa-ala laienduseks tootmise tarvis;
- Tartu linna infrastruktuuri kasutamise võimalus;
- teadus- ja haridusasutuste lähedus;
- haritud tööjõu olemasolu;
- teadus ja arendusteenused tugiteenustena nii ettevõtjatele kui ka kõigile teistele huvitatuile.

Raadi Tööstuspargi kõrvale, endistele Raadi militaarlennuvälja aladele on planeeritud ka erinevaid spordi- ja kultuurirajatisi ning kaubanduspindasid, et pakkuda tavakodanikule uusi võimalusi meeldivaks vaba aja sisustamiseks.  

OÜ Raadi Arendus ootavad ettevõtjaid Raadi Tööstusparki, pakkudes erineva suuruse ja tingimustega äripindasid ning erinevaid tugiteenuseid.